liner
liner

Witaj na Oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spuścizny Narodowej

 

koloseummalborkministerstwo Spuścizny Narodowej to placówka powołana do życia z inicjatywy samego Naczelnika Państwa Polskiego. Jej zadaniem jest troska o Dobra Narodowe i Dziedzictwo Kultury Polskiej. Dziś pod opieką Ministerstwa znajdują się tysiące miejsc i obiektów stanowiące Dziedzictwo Naszej Kultury. Można je oglądać od Aten, przez Warszawę po Władywostok. Wszystkie są ogólno dostępne dla zwiedzających i oglądających.

 

panteonsanktuarium_miachala_aniola zkażdym rokiem, w związku z rozprzestrzenianiem się naszych granic Ministerstwo bierze pod swoje skrzydła kolejne nowe muzea, dzieła sztuki i antyczne zabytki. Ku pamięci przyszłym pokoleniom i ku chwale Rzeczypospolitej! Przy szybkim tempie ekspansji Rzeczypospolitej i powiększaniu się terytorium naszego państwa, powstała konieczność ulepszenia systemu ochrony zabytków znajdujących się pod polską jurysdykcją, czym zajął się najważniejszy z oddziałów Ministerstwa Spuścizny Narodowej, Departament Ochrony Dóbr Kulturalnych.

 

poloneztadz_mahaldepartament Ochrony Dóbr Kulturalnych zajmujący się ochroną krajowych, a więc w praktyce światowych, dóbr kulturalnych przede wszystkim prowadzi działalność muzealnicza, w tym gromadzi dla potomności wszelkie informacje związane z powstaniem i rozwojem Wielkiej Rzeczypospolitej. W tym celu przy Departamencie utworzono Izbę Pamięci Narodowej. Do jego zadań zalicza się też ochronę pomników i konserwację zabytków. Oprócz tego do jego kompetencji zalicza się też ochronę lokalnego folkloru i odmienności etnograficzno - kulturowo - cywilizacyjnych.

 

rynekpekindepartament posiada dwa wydziały. Pierwszy z nich, Wydział Ochrony Dóbr Kulturalnych Macierzy, zajmuje się ochroną dóbr kulturalnych w Macierzy. Natomiast reszta terenów Wielkiej Rzeczypospolitej jest pod jurysdykcją Wydziału Ochrony Światowych Dóbr Kulturalnych.

liner